Slikstoornissen

Een slikstoornis (dysfagie) kan optreden op niveau van elke fase binnen het slikproces. Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (zoals MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van gebruikte spieren bij het slikken voor problemen zorgen. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor eten en drinken minder gemakkelijk gaat, soms in die mate dat eten via de mond bedreigd wordt of dat er sprake is van een aspiratierisico.

Terug naar problematieken