Leermoeilijkheden

Lees-, schrijf- en rekenproblemen: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie komen meestal voor bij kinderen met een normale intelligentie. Het kind ondervindt dan moeilijkheden bij het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Bij dyscalculie is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden. Het is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren, oproepen en toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

Terug naar problematieken