Articulatieproblemen

We spreken over articulatieproblemen wanneer spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Het kan dus zowel om een weglating, vervanging of vervorming gaan. De bekendste articulatieproblemen zijn het lispelen en het niet kunnen uitspreken van de [r]. Soms komen meervoudige articulatieproblemen voor. Daarbij worden verscheidene klanken weggelaten, vervangen of vervormd. Wanneer een kind in zijn spraakontwikkeling duidelijk achter is bij het gemiddelde van zijn leeftijdgenoten, spreken we van een vertraagde spraakontwikkeling.

Terug naar problematieken