Tarieven

Wij zijn toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen, dit betekent dat wij de tarieven hanteren die bepaald worden door het RIZIV. Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2014.

Honorarium Tegemoetkoming* Verhoogde tegemoetkoming*
Bilan (onderzoek) per sessie van 30 minuten € 31,75 € 24,25 € 28,75
Evolutiebilan € 45,25 € 34,25 € 40,75
Therapiesessie van 30 minuten  € 23,25 € 17,75 € 21,25
Therapiesessie van 60 minuten € 46,75 € 35,75 € 42,25

 *Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV, die bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het W.I.G.W.-statuut). Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelfstandig bepaald, en kunnen dus zeer verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen, kan u zich dus best informeren bij uw eigen mutualiteit.